Bezpečnostní upozornění

Obecné upozornění

Všechny svíčky značky MAJALO jsou určeny pro dospělé a svéprávné osoby. MAJALO.cz ani provozovatel Matěj Lopata nenese zodpovědnost za zneužití produktů.

Všechny produkty jsou používány na vlastní nebezpečí.

Svíčky MAJALO nejsou vhodné pro děti, těhotné a kojící ženy, zvířata a osoby s nižší rozlišovací schopností.

Všechny vonné a esenciální oleje byly vyrobeny z kvalitních surovin. Tyto oleje nebyly testovány na zvířatech a neobsahují parabeny ani ftaláty. Vonné oleje použité ve svíčkách MAJALO mají všechny důležité bezpečnostní listy – IFRA, SDS a splňují veškeré nařízení EU.

Svíčky jsou ZAKÁZANY UŽÍVAT VNITŘNĚ nejsou tedy určeny ke KONZUMACI!

Součástí svíčky je ochrana proti konzumaci obsahu (víčko) - po odstranění ochrany svíčku neprodleně zapalte a umístěte mimo dosah dětí, zvířat, osob s nižší rozlišovací schopností a dle povinných bezpečnostních pokynů (viz. níže) aby nedošlo ke konzumaci obsahu. Při nedodržení výše uvedených doporučení přebíráte zodpovědnost za riziko případné konzumace ohrožující zdraví!

Trvanlivost svíček je minimálně 1 rok, doporučujeme však, aby byly zapáleny v co nejkratší době od nákupu. Po dobu uskladnění dochází přirozeně k postupnému uvolňování vůně a změně barevnosti vosku.

Svíčky nejsou dle platné legislativy EU certifikovány jako kosmetické produkty.

Svíčky mohou být zdobeny doplňky (dekorace jako např. suché přírodní dekorace, mušle, kamínky apod.) . Pokud svíčka takové dekorace obsahuje je nutné dekorace ze svíčky před zapálením odstranit. Ve svíčce se před jejím zapálením nesmí nacházet nic, co by se mohlo dotýkat ohně. Doporučujeme vždy použít pod svíčku nehořlavý svícen.

Ve svíčkách je použita směs přírodního sójového vosku. Vosky neobsahují pesticidy, herbicidy ani ropné příměsi.

Nad plamenem musí být minimálně 130 cm.

Nenechávejte vyhořet svíčku úplně až na dno. Vždy nechte alespoň 5 mm vosku.

POZOR! - Svíčky, které jsou ve skleněné nádobě mohou být během hoření ale i po uhašení horké a hrozí popálení. Proto se jich dotýkejte pouze ve chvíli, kdy si jste jisti, že je svíčka chladná.

Upozornění:

Vonné a esenciální oleje použité ve svíčkách MAJALO obsahuji chemické látky, které mohou vyvolat podráždění kůže a očí, či způsobit alergickou reakci a mohou být toxické pro člověka a životní prostředí.

V případě používání vonných svíček s přidaným vonným nebo esenciálním olejem zajistěte dostatečné odvětrávání místnosti. U osob se zvýšenou citlivostí na alergeny mohou tyto svíčky vyvolat alergickou reakci.

Svíčky v souladu s nařízením EU jsou označeny etiketami, které se řídí aktuálním nařízením Evropské unie. Jejich použití a obsah jsou dané zákonem.

Etiketa obsahuje:

  • povinné piktogramy,
  • údaje o společnosti,
  • bezpečnostní věty,
  • chemické složky, které mohou vyvolávat alergickou reakci.

Informace pro spotřebitele

Každý spotřebitel má povinnost dodržovat bezpečnostní doporučení uvedené na obalu svíčky značky MAJALO a zde na webové stránce. Může dojít k odlepení nebo ztrátě etikety ze svíčky, proto vždy pozorně čtěte bezpečnostní upozornění.

Norma ČSN EN 15494 určuje bezpečnostní značení svíček určených k hoření v místnostech.

Povinné bezpečnostní informace
 
 1
Obecný symbol varování.
 
2
Hořící svíčku nikdy nenechávejte bez dozoru.
 
3
Hořící svíčku umístěte mimo dosah dětí a domácích zvířat.
 
4
Mezi hořícími svíčkami vždy ponechte vzdálenost odpovídající nejméně pětinásobku průměru svíčky.
 
5
Hořící svíčku nenechávejte na, nebo v blízkosti předmětů,které se mohou snadno vznítit.
 
Volitelné bezpečnostní informace
 
6
Neumísťujte svíčky do průvanu.
 
7
Neumísťujte svíčky blízko zdroje tepla.
 
8
Umísťujte svíčky ve vzpřímené poloze
 
9
Před každým zapálením upravte knot na délku asi 0,5-1 cm. V případě, že Vám svíčka kouří, zkraťte opět knot.
 
10
Plamen vždy uhaste. Nesfoukávejte ho.
 
11
Vždy používejte svícen.
 
12
V roztaveném vosku nenechávejte zápalky, ani jiné úlomky.Mohlo by tak dojít k rozšíření ohně.
 
1
Nepohybujte svíčkou během hoření
 
14
Nehaste tekutinami.
 
15
Čajové svíčky používejte pouze ve svícnech a lampách s dostatečným odvětráváním.
 
nejez
Svíčky ani jejich části nekonzumujte.